1. روزبه یزدانفر , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمدرضا قائمقامیان , بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۳۲۰۷-۳۲۲۶
  2. اعظم قزی , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۹۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۷-۲۸
  3. محمدصادق قائم پناه , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , محمد غفوری , محمد عشقی پور , بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۵-۲۴
  4. حسین صادقی , بهرام نصیری پور , ایوب کاویانی , هیروشی تاکناکا , تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان , مطالعات زمین شناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۱-۴۳
  5. محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , سید علی حسینی , نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۷۴-۲۸۳
  6. حسین صادقی , جعفر شجاع طاهری , مشخصه های تنش زمین ساختی در فلات ایران با استفاده از تعیین ساز و کار کانونی زمین لرزه های ثبت شده , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۱۰۲-۱۱۹