1. سیدمحمدصادق جعفری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
 2. احسان ثابت بیرجندی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
 3. علی جمشیدی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , رضا خواجوی , تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
 4. سیدکیوان حسینی , تهمینه همه احمدی ماریان , حسین صادقی , تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج , هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 5. حسین صادقی , سارا دربیگی نامقی , سیدکیوان حسینی , مطالعه نسبت پواسون در ناحیه زمین‌لرزه های 1391 اهر-ورزقان , هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 6. حکیمه امانی پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری , سومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
 7. جعفر جاقوری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
 8. علی ریاحی , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی , شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
 9. امیر صادقی باقرآبادی , حسین صادقی , فریدون سینائیان , سید خلیل متقی , تعیین رابطه کاهیدگی بیشنه شتاب افقی مستقل از جهت برای شمال ایران , شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
 10. حسین جمال , سیدکیوان حسینی , سیدرضا موسوی حرمی , حسین صادقی , رضا نوزعیم , علی ارزانی , تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران , هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
 11. حسن علی زاده دربندی علیا , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 12. علی ریاحی , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم , پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 13. حوریه کاتبی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , سید حمید سیدین , محمد رضا سکوتی , آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران , پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 14. حسین صادقی , احمد شوشتری , محجوبه مسکرانیان , طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
 15. علی نکوییان , سیدکیوان حسینی , محمد علی ریاحی , حسین صادقی , سیاوش نوروزی , بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 16. حسین صادقی , سیده مطهره موسوی , احمد شوشتری , محمد جلادت , تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 17. حسین صادقی , پروین بابائی , امیر صادقی باقرآبادی , تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 18. حسین صادقی , امیر صادقی باقرآبادی , فریدون سینائیان , حسین میرزایی علویجه , اسماعیل فرزانگان , پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 19. حسین صادقی , ناصر حافظی مقدس , محمد جلادت , رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 20. حسین صادقی , امیر صادقی باقرآبادی , پروین بابائی , شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک , اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
 21. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , جواد احمدزاده , برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) , اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۲
 22. احمد زارعان شیروانه ده , حسین صادقی , ابراهیم حق شناس , ساناز چایچی زاده , مقایسه روش های مختلف تعیین اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه نگاری خراسان , دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۰۴
 23. حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , زینب سویزی , شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 24. غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , محمد غفوری , محمدصادق قائم پناه , بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی , یازدهمین همایش علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 25. بتول علی محمدی , حسین صادقی , محمد غفوری , تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 26. حسین صادقی , محمد غفوری , بتول علیمحمدی , مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 27. محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر , کنفرانس مهندسی معدن ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۱۲